3กฉ 1

กรุงเทพมหานคร

185,000

3กจ 7

กรุงเทพมหานคร

99,000

3กจ 9

กรุงเทพมหานคร

185,000


081 700 0000
1,700,000
083 674 5555
25,000